إفروجن, كهينة. قراءةتحليليةنقديةلمضامين الموقع الالكترونيأرنتروبوسعنا لأنثروبولوجياالعربية. Changement Social, [S.l.], n. 03, fév. 2018. ISSN 2507-7473. Disponible à l'adresse : >http://revues.univ-biskra.dz/index.php/chs/article/view/2882>. Date de consultation : 27 jan. 2021