سمير, أبيش. تصورات التلاميذ للمواصفات والخصائص الواجب توفرها في أساتذتهم. Changement Social, [S.l.], n. 06, fév. 2019. ISSN 2507-7473. Disponible à l'adresse : >http://revues.univ-biskra.dz/index.php/chs/article/view/4231>. Date de consultation : 25 nov. 2020