بعزيز, سلاف. المرجعيات الشخصية في سورة البقرة من منظور اللسانيات التداولية. Revues faculté des lettres et des langues, [S.l.], n. 19, mars 2017. Disponible à l'adresse : >http://revues.univ-biskra.dz/index.php/fll/article/view/1952>. Date de consultation : 08 août 2020