خليل, سليمة. الكتابة المضادة للتاريخ في الخطاب الروائي الجزائري الجديد. Revues faculté des lettres et des langues, [S.l.], n. 19, mars 2017. ISSN 1112-6434. Disponible à l'adresse : >http://revues.univ-biskra.dz/index.php/fll/article/view/1955>. Date de consultation : 15 sep. 2019