أحمان, لبنى. سبل تأثير الضغط النفسي الاجتماعي على النظام المناعي. Sciences de l'Homme et de la Société, [S.l.], v. 24, nov. 2017. ISSN 2253-0347. Disponible à l'adresse : >http://revues.univ-biskra.dz/index.php/fshs/article/view/2278>. Date de consultation : 18 fév. 2019