هشام, معيري; حسان, الجيلاني. رأس المال الاجتماعي كقوة محركة للمنظمات. Sciences de l'Homme et de la Société, [S.l.], n. 25, déc. 2017. ISSN 2253-0347. Disponible à l'adresse : >http://revues.univ-biskra.dz/index.php/fshs/article/view/2294>. Date de consultation : 05 juin 2020