عبابسة, أ.الهاشمي; غوفي, أ.د عبد الحميد. رأس المـال الفــكري: إشكــالية مفهوم؟. Recherches économiques et managériales, [S.l.], v. 20, avr. 2017. ISSN 7902- 1112. Disponible à l'adresse : >http://revues.univ-biskra.dz/index.php/rem/article/view/2017>. Date de consultation : 21 juin 2018