بن حرز الله, عبد القادر; موفـق, نبيــل. مراتب الوازع وأثرها في تعميق فقه المواطنة. Sciences humaines, [S.l.], v. 35, mai 2014. ISSN 1112-3176. Disponible à l'adresse : >http://revues.univ-biskra.dz/index.php/sh/article/view/601>. Date de consultation : 22 mars 2023