مريزق, عدمان. دراسة وصفية تحليلية لأداء النظام الصحي في الجزائر. Sciences humaines, [S.l.], v. 25, sep. 2014. ISSN 1112-3176. Disponible à l'adresse : >http://revues.univ-biskra.dz/index.php/sh/article/view/872>. Date de consultation : 24 mars 2023