إلياس, الشاهد. التسويق السياحي كسبيل لتنشيط القطاع السياحي في الجزائر. Sciences humaines, [S.l.], v. 25, sep. 2014. ISSN 1112-3176. Disponible à l'adresse : >http://revues.univ-biskra.dz/index.php/sh/article/view/876>. Date de consultation : 25 mars 2023