سمـاح, رواق. ثنائيـة التفسيـر والتأويـل فـي مقاربـة الخطـاب الدينـي. Sciences humaines, [S.l.], v. 22, juin 2016. ISSN 1112-3176. Disponible à l'adresse : >http://revues.univ-biskra.dz/index.php/sh/article/view/979>. Date de consultation : 21 mars 2023