مويسة, جمال حود; رابح, علي موسى. الجامعة الجزائرية بين مقتضيات الدولة واحتياجات المجتمع. Sciences de l'Homme et de la Société, [S.l.], n. 25, déc. 2017. ISSN 2253-0347. Disponible à l'adresse : >https://revues.univ-biskra.dz/index.php/fshs/article/view/2356>. Date de consultation : 04 mars 2024