عباس, كحول. مقاومة الزعاطشة من خلال موقف ومراسلات شيوخ الزوايا بالزاب الشرقي واحمرخدو. Sciences de l'Homme et de la Société, [S.l.], n. 25, déc. 2017. ISSN 2253-0347. Disponible à l'adresse : >https://revues.univ-biskra.dz/index.php/fshs/article/view/2393>. Date de consultation : 02 mars 2024